Domů » Jídelna » Informace ze školní jídelny

Informace ze školní jídelny

CENA STRAVNÉHO od 1. 9. 2022

(Vyhláška o školním stravování č. 272/2021 Sb.)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku tj. od 1.9. do 31.8., ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 5.

1. Strávníci do 6 let (MŠ)Cena
přesnídávka11,- Kč
pitný režim4,- Kč
oběd19,- Kč
svačina10,- Kč
celkem44,- Kč
2. Strávníci do 7-10 let (MŠ)Cena
přesnídávka11,- Kč
pitný režim4,- Kč
oběd27,- Kč
svačina10,- Kč
celkem52,- Kč
3. strávníci 7-10 let (ZŠ)Cena
oběd27,- Kč
4. strávníci 11-14 let (ZŠ)Cena
oběd30,- Kč
5. strávníci 15 a více letCena
oběd34,- Kč
6. cizí strávníciCena
oběd84,- Kč

Vážení rodiče, milí žáci, strávníci,
peníze na stravné se vybírají v hotovosti pravidelně předposlední dva dny v měsíci:

první den   od 7.00 hod. – 9.00 hod. a od 11.00 hod. – 16.00 hod.
druhý den  od 7.00 hod. – 9.00 hod. a od 11.00 hod. – 14.00 hod
.

Kdo má zájem může využit bezhotovostní platbu stravného (bankovním převodem na účet školy). U vedoucí školní jídelny obdržíte tiskopis pro bezhotovostní platbu.

Jakmile máte obědy zaplacené, jste automaticky přihlášeni na celý měsíc.

Prosím rodiče dětí, kterým platí obědy přes účet, aby po hlavních prázdninách na konci srpna a po vánočních prázdninách své děti telefonicky nebo osobně přihlásili na obědy. Zaplacené a přihlášené obědy je možné odhlásit telefonicky na čísle 577 929 066, nebo osobně v kanceláři vedoucí ŠJ, nejpozději v den výdeje stravy do 7.30 hodin ráno.

První den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole se považuje za pobyt ve škole a žák má možnost si tento oběd odebrat do jídlonosiče. Ostatní dny, kdy není přítomen ve škole, nemá nárok na zvýhodněné stravování a je povinen si obědy odhlásit. Pokud tak neučiní, musí obědy zaplatit v plné výši, včetně věcných a režijních nákladů.

Jakékoliv informace o školním stravování podá:
vedoucí školní jídelny Milena Huráňová, tel.číslo: 577 929 066

Zpracovala: Huráňová Milena, vedoucí školní jídelny
Schválil: Mgr. Podlas Robert, ředitel školy


Dokumenty ke stažení