Domů » Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Základní škola Tlumačov se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na povinně zveřejňovaný obsah webových stránek školy dostupné na adrese: https://zs.tlumacov.cz/ dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou plně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů co se týče obsahu povinně zveřejňovaného dle jiného právního předpisu v rámci výkonu působnosti v oblasti veřejné správy na úseku školství, vědy, výzkumu, vývoje, inovací, jiné tvůrčí činnosti a péče o děti a mládež nebo podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Nepřístupný obsah

Na webu nejsou přístupné některé obrázky z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti, a to kvůli chybějícímu alternativnímu textu. Jedná se především o obrázky ve fotogalerii, které však nepředstavují povinně zveřejňovaný obsah.

Informace prezentované v jiných formátech

Na webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny.

Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • RTF – dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány. Na internetu je velké množství programů, které dokážou tento formát dekomprimovat.
  • Výjimečně jsou na těchto stránkách umístěny také dokumenty ve formátech DOCX, XLSX, PPTX. I v tomto případě společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče. V případě, že Váš operační systém nepodporuje instalaci těchto prohlížečů, kontaktujte emailem (skola@zstlumacov.cz) pověřenou osobu a domluvte s ní zaslání souboru v jiném formátu, případně od zdarma vyžádejte další informace.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 24. 8. 2021. Pro vypracování byla použita metoda vlastního posouzení provedeného realizátorem webu.

Prohlášení bylo revidováno dne 1. 9. 2023.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty a postřehy, na které narazíte při používání tohoto webu, můžete poslat na adresu:

Základní škola Tlumačov, p.o.
Masarykova 63,
763 62 Tlumačov
e-mail: skola@zstlumacov.cz

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech technického charakteru můžete poslat na adresu technického správce webu:
e-mail: webmaster-skola@email.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost na kontakty uvedené výše, využijte kontaktních údajů příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz

Základ (část) tohoto prohlášení připravilo zdarma © Než zazvoní.