Domů » Škola » Zaměstnanci školy » Pedagogický sbor

Pedagogický sbor

RNDr. Martina Zakopalová

ředitelka školy

zakopalova@zstlumacov.cz

M, Př

Mgr. Tereza Šimoníková

zástupkyně ředitele

simonikova@zstlumacov.cz

Čj, Ov, Vv


Pedagogové jsou řazeni dle třídnictví a následně dle abecedy.

Mgr. Markéta Karhanová

učitelka

třídnictví 1. ročník

karhanova@zstlumacov.cz

1. stupeň

Mgr. Lenka Hricová

učitelka

třídnictví 2. ročník

hricova@zstlumacov.cz

1. stupeň

Mgr. Lenka Odložilíková

učitelka

třídnictví 3. ročník

odlozilikova@zstlumacov.cz

1. stupeň

Mgr. Hynek Zatloukal

učitel

třídnictví 4. ročník

zatloukal@zstlumacov.cz

1. stupeň

Mgr. Helena Poštolková

učitelka

třídnictví 5. ročník

postolkova@zstlumacov.cz

1.stupeň

Mgr. Lucie Kašíková

učitelka

třídnictví 6. ročník

kasikova@zstlumacov.cz

Aj

Mgr. Tereza Šimoníková

učitelka, školní metodik prevence

třídnictví 7.A

simonikova@zstlumacov.cz

Čj, Ov, Vv

Mgr. Tereza Jurášková

učitelka, výchovný poradce

třídnictví 7.B

juraskova@zstlumacov.cz

Čj, Ov, Mv, Fg

Mgr. Jaroslava Dočkalová

učitelka

třídnictví 8. ročník

dockalova@zstlumacov.cz

Z, D

Bc. Eva Hubáčková

učitelka

třídnictví 9. ročník

hubackova@zstlumacov.cz

Aj

Mgr. Jana Hendrychová

učitelka

hendrychova@zstlumacov.cz

M, Fy, Inf

Bc. Tomáš Horka

učitel

horka@zstlumacov.cz

Vv, Pkč

Ing. Věra Benkovičová

učitelka

benkovicova@zstlumacov.cz

M, Fy, Ch

Mgr. Martin Hložek

učitel

hlozek@zstlumacov.cz

Tv

Mgr. Jitka Šimíková

učitelka

simikova@zstlumacov.cz

M, Př, Hv, Nj

Mgr. Naděžda Maňasová

učitelka, kariérový poradce

manasova@zstlumacov.cz

Mgr. Lucie Melichárková

učitelka

melicharkova@zstlumacov.cz

Nj, Hv


Mgr. Andrea Novosadová

školní speciální pedagog

novosadova@zstlumacov.cz

Kateřina Odstrčilová

asistentka pedagoga 2. ročník

odstrcilova@zstlumacov.cz

Mgr. Jana Sabová

asistentka pedagoga 1. ročník

sabova@zstlumacov.cz

Mgr. Helena Poštolková

asistentka pedagoga 8. ročník

postolkova@zstlumacov.cz

Lotka Ševelová

vychovatelka šk. družiny

sevelova@zstlumacov.cz

Lenka Dobešová

asistentka pedagoga 5. ročník, vychovatelka šk. družiny

dobesova@zstlumacov.cz

Lenka Bílková

vychovatelka šk. družiny, učitelka Pkč

bilkova@zstlumacov.cz