Domů » Výuka » Konzultační hodiny

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny všech vyučujících, metodika prevence, výchovného poradce I, výchovného poradce II a psycholožky jsou
každé pondělí 14:30 – 15:30.
Prosíme o dohodu přes Komens v EŽK nebo telefonický kontakt.

Plán organizace konzultačních odpolední pro rodiče (úterý):
Rodičům bude poskytnut ve dvou nejvýznamnějších obdobích konce 1. a 2. pololetí prostor k individuálním konzultacím o výsledcích vzdělávání a úrovni chování žáků před jejich koncem.
8. 1. 2024 – 1. pololetí
27. 5. 2024 – 2. pololetí
(nejedná se o třídní schůzky)

Individuální informace o průběžných vzdělávacích výsledcích žáků budou zákonným zástupcům poskytovány v rámci jednotlivých čtvrtletí v EŽK a v záznamníčcích. Během školního roku třídní učitelé jednotlivých tříd budou uskutečňovat tripartitní schůzky se žáky a jejich rodiči zaměřené na průběh a výsledky jejich vzdělávání.