Domů » Výuka » Třídní schůzky

Třídní schůzky

Plán organizace třídních schůzek s rodiči (úterý) od 15:30 hod. (1.st.) a 16:00 hod. (2.st.):

25. 9. 2023 – úvodní třídní schůzka – prezenčně

  • představení pracovních pozic (VP1 a VP2, AP, metodik prevence, ŠP), informace o personálních změnách
  • seznámení rodičů se změnami ŠŘ včetně příloh, organizačním řádem, pravidly pro omlouvání žáků, právy a povinnostmi žáků a jejich zákonných zástupců, celoročním plánem práce školy a významnějšími plánovanými akcemi
  • zásadní organizační pokyny ke školnímu roku 2023/2024
  • potvrzení zástupců tříd ve výboru spolku – SRPDŠ při ZŠ (v 1.r. – nominace), seznámení s výsledkem hospodaření SRPDŠ 2022, pravidla tvorby a využití prostředků fondu spolku

20. 11. 2023 – třídní schůzka

  • informace o vývoji hodnocení průběhu vzdělávání a chování žáků za 1. pololetí šk. r. 2023/2024

22. 4. 2024 – závěrečná třídní schůzka

  • zhodnocení společné práce školy za končící školní rok
  • individuální prognózy vývoje hodnocení vzdělávacích výsledků a chování žáků za 2. pol. školního roku 2023/2024

Termíny dalších, individuálně zařazených třídních schůzek oznámí TU v předstihu řediteli školy, popř. jeho zástupci, stejně jako zákonným zástupcům žáků (nejméně 1 týden před jejím uskutečněním).

Individuální informace o průběžných vzdělávacích výsledcích žáků budou zákonným zástupcům poskytovány v rámci jednotlivých čtvrtletí v EŽK a v záznamníčcích. Během školního roku třídní učitelé jednotlivých tříd budou uskutečňovat tripartitní schůzky se žáky a jejich rodiči zaměřené na průběh a výsledky jejich vzdělávání.