Domů » Aktuality » Vyhodnocení SCIO testů žáků 9.ročníku

Vyhodnocení SCIO testů žáků 9.ročníku

Ve školním roce 2010/2011 se žáci 9. ročníku zúčastnili celostátních zkušebních testů (SCIO). SCIO testy jsou složeny ze čtyř oblastí: český jazyk, matematika, anglický jazyk a obecné studijní předpoklady (OSP). Výsledky jsou porovnávány s výsledky všech základních škol a gymnázií, které se testů zúčastnily. Žáci si mohou koupit svou osobní hodnotící zprávu, která jim může pomoct rozhodnout se na jakou školu si podat přihlášku.

Výsledky jednotlivých oblastí:

ČESKÝ JAZYK: žáci měli výsledky lepší než 60% zúčastněných škol
Hodnocení podle částí testu:
Tématická část: žáci měli průměrné výsledky ve všech oblastech testu
(mluvnice, sloh i literatura)
Dovednostní čás: žáci měli průměrné výsledky ve všech oblastech testu
(znalosti, porozumění i aplikace)

Využití studijního potenciálu:
porovnáváním výsledků testu z českého jazyka s výsledky OSP bylo zjištěno, že žáci optimálně využívají svůj studijní potenciál a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů

MATEMATIKA: žáci měli výsledky lepší než polovina zúčastněných škol
Hodnocení podle částí testu:
Tématická část: žáci měli průměrné výsledky ve všech oblastech testu
(aritmetika, algebra, geometrie, funkce, rovnice i nerovnice)
Dovednostní část: žáci měli průměrné výsledky ve všech oblastech testu
(znalosti, porozumění i aplikace)

Využití studijního potenciálu:
porovnáváním výsledků testu z matematiky s výsledky OSP bylo zjištěno, že žáci optimálně využívají svůj studijní potenciál a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů

ANGLICKÝ JAZYK: žáci měli výsledky srovnatelné s polovinou zúčastněných škol
Hodnocení podle částí testu:
Tématická část: žáci měli průměrné výsledky ve všech oblastech testu
(poslech, konverzace, čtení s porozuměním, komplexní cvičení, slovní zásoba i gramatika)

Využití studijního potenciálu:
porovnáváním výsledků testu z matematiky s výsledky OSP bylo zjištěno, že žáci optimálně využívají svůj studijní potenciál a výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů

Vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech jsou SCIO testy součástí přijímacích pohovorů na gymnázia a střední odborné školy, bylo pro žáky dobré, že si vyzkoušeli tyto testy nanečisto.

V letošním školním roce můžeme být s výsledky SCIO testů 9. ročníku (v následujících grafech 9.A) celkem spokojeni, ale vzhledem k tomu, že následující ročníky nejeví takový zájem o školní práci je docela možné, že v následujících letech se tak dobrých výsledků nedočkáme.