Domů » Škola » Školní družina

Školní družina

Základní škola organizuje zájmové vzdělávání ve dvou odděleních ŠD (ŠD1 a ŠD2)

Provozní doba ŠD1:Provozní doba ŠD2:
Ranní družina  Po – Pá  6:00 – 7:40  Ševelová L.
Odpolední družina 11:40 – 16:00Odpolední družina 11:40 – 15:00
Vychovatelka oddělení ŠD1:
 Ševelová Lotka
Vychovatelka oddělení ŠD2:
Bc. Kostovská Michaela

Kontaktní telefon školní družiny:

ŠD1 – tel. 577 929 067

ŠD2 –  tel. 601 130 350

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních výdajů je od 1.9.2015 stanoven ve výši 120,- Kč/měs.

Pracovní režim školní družiny:

6.00 – 7.45
ranní odpočinková činnost, společenské hry, hry se stavebnicemi, s kostkami a rekreační činnost

11.30 – 12.30
osobní hygiena, příprava na oběd, společný oběd s dětmi

12.30 – 13.30
odpočinková činnost – čtení pohádek, časopisů, komunikativní kruh, hry na koberci dle vlastního výběru dětí

13.30 – 14.30
řízená činnost – zájmová-výtvarná, esteticko-výchovná, pracovně-technická, sportovní, přírodovědná, vlastivědná, dopravní

14.30 – 15.00
osobní hygiena, svačina, úklid družiny, hry podle zájmu a vlastního výběru dětí

15.00 – 15.30
příprava na vyučování (v rámci konzultace s rodiči), individuální hry

Dokumenty ke stažení

Dokumenttyp
Zápisní lístek do školní družiny (167 kB)
Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve ŠD 2020-2021 (136 kB)
Řád provozu ŠD 2020-2021 (374 kB)
Celoroční plán činnosti školní družiny 2020/2021 (29 kB)
Provozní doba ŠD2 (34 kB)
Provozní doba ŠD1 (35 kB)

Články z činnosti školní družiny

Svatý Martin a školní družina.

Husa ve znaku Tlumačova, farní kostel zasvěcený svatému Martinovi, mají hodně společného s legendou o Martinovi, vojákovi a později biskupovi. S připomenutím této historické pověsti přišli i žáci školní družiny, kteří si připravili pod vedením paní vychovatelky Ševelové krátké představení….

Vynášení Morany

Děti ze školní družiny se na první jarní den náležitě připravovaly, aby se mohly rozloučit s Paní zimou a přivítaly tak přicházející jaro. V první družině si děti za pomoci paní vychovatelky vyrobily malé Morany z papíru, v druhé družině…