Domů » Aktuality » 1. ročník Otevřeného mistrovství Otrokovic v atletice

1. ročník Otevřeného mistrovství Otrokovic v atletice

Žáci ZŠ Tlumačov reprezentovali školu na halových atletických závodech v Otrokovicích.

Ve středu 1.2.2012 vyrazila skupina žáků ZŠ Tlumačov reprezentovat školu na halové atletické závody konané v Otrokovicích v rámci 1. ročníku Otevřeného mistrovství Otrokovic v atletice.

 

Jednalo se o 13 zájemců z řad žáků 2. stupně, kteří projevili zájem si ověřit svoji fyzickou kondici s žáky škol ze širokého okolí i registrovanými atlety věnujícími se královně sportu systematicky a závodícími i na celostátních soutěžích příslušných věkových kategorií. Z toho titulu je třeba již nyní tlumačovské žáky ocenit za houževnatost a odhodlanost, s jakou k závodům a reprezentaci školy přistoupili i s vědomím velmi silné konkurence.

 

Jak již bylo naznačeno výše, závody byly koncipované jako otevřené, to znamená, že se jich mohli zúčastnit jak registrovaní atleti, tak i široká školní veřejnost. Vypsány byly dvě věkové kategorie chlapců i dívek. První kategorií byli mladší žáci a žákyně (ročníky narození 1999-2000), druhou pak starší žáci a žákyně (ročníky narození 1997-1998). V obou kategoriích  se závodilo celkem v pěti disciplínách. Jednalo se o běh na 40 yardů, běh na 40 yardů překážek, skok vysoký, skok daleký a jednu ze dvou vrhačských disciplín, pro mladší jí byl hod tenisákem a pro starší vrh koulí. Vzhledem k faktu, že se jednalo o závody uvedené v oficiální atletické termínové listině, dosahovalo technické zázemí velmi vysoké úrovně. Ve výsledcích naleznutelné dosažené výkony v bězích byly měřeny tzv. elektrickou časomírou s cílovou kamerou, takže naši žáci tak měli možnost získat zcela přesný a nezpochybnitelný obraz o své výkonnosti v těchto disciplínách.

 

V kategorii mladších žákyň jsme měli jediné zastoupení, Lenku Řičicovou. Lenka byla nejvytíženější atletkou celé výpravy, když absolvovala celý náročný pětiboj. Nejlepšího umístění dosáhla ve skoku vysokém, kde výkonem 117cm získala dělené 5. místo. Lenka je výbornou sprinterkou, což jasně potvrdila svým vystoupením v běhu na 40 yardů i 40 yardů překážek, kde dokázala velmi srdnatě sekundovat atleticky daleko zkušenějším závodnicím.

 

Mezi mladšími žáky jsme měli čtyři žhavá želízka, žáky 6. třídy, Michala Dvořáka, Davida Chudárka, Martina Michalíka a Zdeňka Ředinu. Všichni hoši absolvovali shodnou kombinaci disciplín – sprint, skok vysoký i daleký a hod tenisákem. Nejúspěšnějším závodníkem této kategorie byl z naší výpravy Martin Michalík. Ten se jako jediný náš reprezentant dokázal probojovat ze síta sprinterských rozběhů do šestičlenného finále, kde po vyrovnaném boji od startu do cíle obsadil konečnou 6. příčku. To ale nebylo Martinovo poslední slovo. Ve skoku vysokém se postupně zdolávanými postupnými výškami prokousával do popředí výsledkové listiny. Stop v závodě mu vystavila až výška 132cm, kterou však nedokázal pokořit ani žádný ze soupeřů. Nově vytvořeným osobním maximem 128cm tak Martin obsadil výborné 3. místo. Skok vysoký byl pro celé družstvo úspěšnou disciplínou, což potvrdil 7. příčkou Michal Dvořák svým výkonem 115cm.

 

V kategorii starších žákyň závodily za naši školu dvě děvčata, z 8. třídy Tereza Vyoralová a z 9. třídy Nikola Hýbnerová. Holky předvedly ve všech svých disciplínách to nejlepší, na co v současném období výkonnostně měly, v rámci soudnosti je však třeba uznat, že na atletky, které se připravují systematicky, to zkrátka nestačilo. Tento fakt však nijak nesnižuje dosažené 11. místo Nikoly mezi překážkářkami a 13. příčku Terky mezi výškařkami.

 

Mezi staršími žáky jsme měli nejpočetnější zastoupení, když závodilo celkem 6 žáků ze 7. a 9. třídy. Sedmáky zastupovali Petr Blahuš, Pavel Hlaváč, Dominik Kalandra, Marek Kopecký a Dominik Košina. Jediným deváťákem pak byl Petr Beňo. Naši starší žáci, jak už bylo naznačeno, měli početním zastoupením soupeřů ve své kategorii rozhodně největší konkurenci. V této kategorii se už velmi výmluvně projevil rozdíl kvality výkonů dosažitelných z pohybových aktivit provozovaných pouze ve škole nebo i nadstavbově v rámci systematické sportovní přípravy. S ohledem na tento neopomíjitelný fakt si o to více upřímně velmi cením dosažených umístění v popředí výsledkové listiny našich žáků této věkové kategorie v daných disciplínách. Těsně nepódiové 4. místo obsadil Dominik Košina v běhu na 40 yardů překážek. Dominik potvrdil svoje kvality i v běhu na 40 yardů, ve kterém jako jediný sedmák dokázal svůj výkon stlačit pod 6 sekund. Druhým, komu se tento skalp z našich žáků podařilo získat, byl Petr Beňo. Petr byl v celkovém hodnocení dosažených výsledků i jejich kvality naším vůbec nejúspěšnějším závodníkem! Vzhledem k ročníku narození mimo rozsah povolený propozicemi závodu však jeho účast na závodech proběhla mimo hodnocení. Přesto si nemohu dovolit nezmínit Petrovy dosažené výkony. Ve skoku dalekém jako vůbec náš jediný závodník dokázal překonat 4 metry, a to velmi výrazně! Výkonem 474cm by v případě hodnocení bral krásnou 8. příčku. Ve skoku vysokém však dokázal ještě něco úžasnějšího! Petr dokázal porazit všechny své soupeře fantastickým výkonem 159cm! Škoda jen, že Peťa nemohl být vyhlášený. Nehledě k tomuto faktu je pro nás Petr jasným vítězem!

 

Avšak nejen dosažené vavříny, ale především zájem žáků a jejich úsilí vynaložené na 1. ročníku Otevřeného mistrovství Otrokovic v atletice si zaslouží ocenění. Na tomto místě mi nezbývá nic jiného než všem zúčastněným poděkovat za reprezentaci školy a bezproblémový průběh této školní akce.