Domů » Aktuality » Jarní sběr papíru

Jarní sběr papíru

                         SRPDŠ ve spolupráci se Základní školou Tlumačov

 

p o ř á d á   o d   26.   d o   30. března  2012

 

        S B Ě R    P A P Í R U

 

pod heslem:

 

            „ČÍM VÍCE PAPÍRU NASBÍRÁTE, TÍM VÍCE PENĚZ ZÍSKÁTE“

                                                                    

 

SRPDŠ a vedení ZŠ Tlumačov vyzývá všechny žáky školy k účasti na tomto sběru. 

Celý výtěžek bude rozdělen mezi jednotlivé třídní kolektivy. Každá třída obdrží do svého třídního fondu finanční obnos odpovídající částce získané za odevzdaný sběr.

 

 

Místo konání : hlavní vchod do  budovy školy ( od fary )

Časový rozpis :                         pondělí              645   740                1345    1600

 

úterý               645    740             1345     1600

                               

    středa              645    740              1345     1700

 

     čtvrtek             645     740              1345    1600

 

                                          pátek                  645    740

 

Sbíráme  veškerý papírový odpad ( není nutno třídit)

 

 

V Tlumačově  16. března 2012                                                                                                                                                                  Mgr. PODLAS Robert  ředitel školy