Domů » Aktuality » Soutěž v technických dovednostech

Soutěž v technických dovednostech

Obvykle jezdí žáci naší školy na různé vědomostní, recitační či sportovní soutěže. Letos jsme využili pozvání ZŠ Hulín a zúčastnili se 1. ročníku soutěže v technických dovednostech pod záštitou Tos Hulín. V úterý se vydalo šest žáků II. stupně do Hulína, aby zde srovnali svou zručnost a kreativitu s žáky z Hulína, Litenčic, Kroměříže a Kostelce u Holešova. Každý soutěžící vyráběl svůj výrobek, o celkovém umístění školy v dané kategorii však rozhodoval součet bodů obou soutěžících v dané kategorii. Římské číslice z plechu za Tlumačov vyřezávali Zdeněk Ředina a Peťa Juhaňák ze 7. roč. Jak zvládnou vyřezat z dýhy lupenkovou pilkou květinový zápich ukazovali Janko Marko Franko a David Kozumplík z 8. ročníku. Kreativitu při tvorbě květinových aranžmá ukazovaly holky z devítky – Aneta Gorčíková a Renáta Vodicová. Všichni jeli s nejistotou a obavami, co je čeká a zda to zvládnou. Výsledek byl víc než dobrý. Byť se ukázalo, že v práci s kovem máme ještě rezervy, zručnost a pečlivost Janka a Davida při práci s dřevem se vyplatila a k prvnímu místu. Stejně úspěšné byly i dívky, které za své elegantní vazby z živých a suchých květin získaly taktéž první místo. Velkým překvapením a potěšením pro nás bylo i to, že výrobek Davida Kozumplíka a suchá vazba Renáty Vodicové byly označeny za nejpreciznější výrobky celé soutěže. Výsledky v této soutěži ukázali, že jsou mezi žáky naší školy i žáci manuálně velmi zruční. Všem gratuluji a děkuji za velmi pěknou reprezentaci školy. Mgr. Leona Jirušková