Domů » Aktuality » PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 bude probíhat v souladu s novelizací školského zákona platné od 1. 1. 2012. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. O přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole rozhoduje ředitel této školy.

Základní body důležité pro průběh přijímacího řízení:

1. Pro školní rok 2012/2013 si může žák podat dvě přihlášky ke studiu.

2. Odevzdávání přihlášek:

Uchazeč odevzdá přihlášku ke studiu do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15. března 2013, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30.listopadu 2012.

3. Současně s přihláškou obdrží žák zápisový lístek, který slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se studentem příslušné střední školy. Uchazeč odevzdá zápisový lístek po obdržení informace o přijetí ke studiu na dané střední škole. Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kam byl přijat na základě odvolání.

 3. Tiskopisy přihlášek ke studiu (2ks) a zápisový lísek obdrží žáci na své základní škole. Tiskopisy přihlášek lze stáhnout i na webových stránkách ministerstva školství.

4. Žáci budou seznámeni s postupem vyplňování přihlášek výchovnou poradkyní.

Další podrobnosti k příjímacím řízení naleznete na těchto stránkách:

   www.zkola.cz

   www.msmt.cz

   www.burzaskol.cz

     Po celou dobu školního roku budou žáci IX. třídy průběžně seznamování s informacemi o nabídkách s

     tředních škol. V případě, že budete chtít mluvit s výchovnou poradkyní, je možné se domluvit telefonicky na

     schůzce nebo přijít do školy v době konzultačních hodin výchovné poradkyně.

                                          Hodně trpělivosti a pevné nervy všem žákům IX. třídy

                                   a jejich rodičům přeje výchovná poradkyně Mgr. Šárka Matulíková.