Domů » Aktuality » Keramika

Keramika

Velkým zpestřením výtvarné výchovy či pracovních činností je pro děti keramické tvoření. Výhodou je, že pouze sejdou v budově školy do DDM Sluníčko a hodina práce s hlínou může začít.

Vystřídají se všechny třídy 1. stupně a děti stihnou do Vánoc připravit krásný a hodnotný dárek pro někoho blízkého. Poděkování patří paní Hance Hlobilové a paní Lidce Daňkové za trpělivé vedení.