Domů » Aktuality » Oslava patrona české země

Oslava patrona české země

"Vítej svatý Václave, vévodo země české!" volali žáci od 1. do 5. třídy na nádvoří školy a pokleknutím uctili patrona Čech přijíždějícího na koni. Kníže Václav byl na setkání skutečně připraven. Předvedl se ve zbroji, ukázal dětem jednotlivé části výstroje rytíře 10. století. Ale také prověřil jejich znalosti, které měly získat během pátečního projektového dne.

Ne všichni na jeho otázky reagovali. Pro mnohé zřejmě nebude historie jejich koníčkem a ti malí některé souvislosti ještě nechápali a tento den brali jako něco zábavného, ale poněkud mimo realitu.

Od rána žáci poslouchali pohádkový příběh Václava od jeho narození až po zákeřnou smrt v pouhých 28 letech. Zhlédli prezentace, které jim odhalily důležitá fakta. V zážitkové dramatizaci si rozdělili role a sehráli události z panovníkova života. Poznali sílu Svatováclavského chorálu i tajemství blanických rytířů, obdivovali zdobení svatováclavské koruny i její mystickou moc při neoprávněném nasazení na hlavu. Vyrobili si hezkou postavičku sv. Václava na koni. O této slavné osobnosti slyšeli důležité informace. Kníže Václav miloval lid, kterému vládl, byl statečný a vzdělaný. O takových lidech, třebaže žijících v dávných dobách, bychom měli vědět co nejvíce.

Velké poděkování bychom chtěli vyjádřit panu Petru Juráňovi z Tlumačova, který nás překvapil svou přípravou a upoutal svým charizmatickým vystoupením!