Domů » Aktuality » JAK SI POČÍNAT V SITUACÍCH OHROŽUJÍCÍCH ŽIVOT?

JAK SI POČÍNAT V SITUACÍCH OHROŽUJÍCÍCH ŽIVOT?

Pátek, 29. 9. 2017, jsme věnovali povídání o tom, jak se chovat a co dělat v situacích, které ohrožují náš život.

    Den jsme věnovali preventivním aktivitám souvisejícím s přípravou dětí i dospělých na situace, které si nikdy nepřejeme zažít, ale bohužel se dějí. Proto každoročně nacvičujeme vyklizení školy při požáru nebo si alespoň povídáme, jak se při takových situacích zachovat. I tentokrát jsme si zopakovali základní pravidla při požáru, připomněli jsme si základy první pomoci, dodržování pravidel silničního provozu nebo to, jak se chovat v případě ozbrojeného napadení školy.

   Nejsou to témata nijak veselá, ale víme, že se říká, že štěstí přeje připraveným. Abychom viděli, že i lidé v naší obci mají zájem o bezpečí místních občanů, navštívili jsme hasičskou zbrojnici, kde nám členové místního spolku dobrovolných hasičů ukázali výzbroj a výstroj připravenou pro případný zásah. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, kolik váží věci, které má na sobě hasič při zásahu a  poslechly si vyprávění zážitků některých hasičů. Na závěr si prohlédly zbrojnici a historické kroniky spolku. Děkujeme hasičům za čas strávený s námi.

                                                                                                                     Mgr. Šárka Matulíková, ŠMP