Domů » Aktuality » Školní kolo recitační soutěže

Školní kolo recitační soutěže

V úterý 13. 2. 2018 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže.

  Všichni recitátoři bojovali velmi svědomitě o postup do okrskového kola uměleckým přednesem básnických i prozaických textů. 

   Výkony byly velmi vyrovnané, a proto bylo nutné zvážit jistá kritéria. Po zhodnocení výběru textu, jeho paměťového zvládnutí, správné artikulace, frázování a celkového dojmu z projevu přednášejících rozhodla porota o následujících vítězích:  

 

I. kategorie:

1. místo – Zuzana Šnajdrová (2. ročník)

2. místo – Hana Rulfová (2. ročník)

 

II. kategorie: 

1. místo – Veronika Gärtnerová (4. ročník)

2. místo – Natálie Vlachynská (5. ročník)

 

III. kategorie:

1. místo – Kateřina Rulfová (7. ročník)

2. místo – Daniela Vejmělková (7. ročník)

 

IV. kategorie: 

1. místo – Jolana Kozumplíková (8. ročník)

2. místo – Alena Konečná (9. ročník)

 

 

Gratuluji vítězům, děkuji všem zúčastněným a zároveň Vás srdečně zvu na okrskové kolo recitační soutěže, které se uskuteční 13. 3. 2018 od 14.00 hodin v učebně zeměpisu.

 

 

 

 Tereza Šimoníková