Domů » Aktuality » Okrskové kolo recitační soutěže 2018

Okrskové kolo recitační soutěže 2018

Březen – Měsíc knihy jsme letos pojali na škole kromě návštěv ve školní a obecní knihovně rovněž tak, že jsme stejně jako vloni zorganizovali okrskové kolo recitační soutěže.

Přijeli k nám kluci a holky ze sedmi okolních škol, tj. ze všech tří otrokovických škol,  z Halenkovic, Pohořelic i obou škol v Napajedlích. Soutěžící od druhé po devátou třídu se podle věku rozdělili do čtyř kategorií. Celkem to bylo 54 soutěžících. Z naší školy soutěžního klání zúčastnilo celkem osm dívek.

Recitátorům z prvního stupně se letos nepodařilo získat žádné z hodnocených tří míst, ale přesto i oni si zaslouží velkou pochvalu za svou přípravu.

Pro někoho by datum konání 13. 3. mohlo znamenat smolný den, to však neplatilo pro holky, které soutěžily za druhý stupeň. Byly to Katka Rulfová ze 7. třídy, která vybojovala mezi 13 soutěžícími krásné 2. místo, dále pak Alča Konečná z deváté třídy obsadila mezi 12 soupeři místo třetí  a tu pomyslnou zlatou medaili si ze soutěže odnášela Jolana Kozumplíková z 8. ročníku. Letos to tedy pro Kačku a Jolu znamená postup do okresního kola, které proběhne již 26. března v Napajedlích.

Všem, kteří se na soutěž připravovali, moc děkuji a postupujícím děvčatům přeji štěstí i v dalším kole. Poděkování patří samozřejmě i kolegyním, které soutěžící připravovaly, ale i těm, které pomáhaly s hladkým průběhem celé soutěže.                                                                     Mgr. Leona Jirušková