Domů » Aktuality » Den Země

Den Země

Po celém světě se 22. dubna slaví den Země. I naše škola se zapojila do oslav a to ve středu 25. dubna. Celý den byl rozdělen na dvě části.

První část jsme strávili ve škole nebo v jejím blízkém okolí. Žáci II. stupně si pro své mladší spolužáky z I. stupně připravili aktivity spojené s recyklací a ochranou planety Země. Žáci shlédli prezentaci o dni Země, dozvěděli se něco o třídění odpadu, mohli si vyrobit ručně svůj vlastní papír, zjistili, za jak dlouho se některé produkty rozloží v přírodě.  Na školním hřišti si také zahráli hry, při kterých využili  míčky vyrobené z papíru a pálky z PET láhví.

Po splnění všech úkolů jsme se opět rozdělili. První stupeň zamířil na prohlídku místního Sběrného dvora. Žáci druhého stupně zamířili směr místní část Skály, kde jsme uklidili okolí polní cesty. Počasí nám přálo a my si užili spoustu zábavy. Ale také jsme se přesvědčili, že mnoho lidí raději vyhodí odpadky do příkopu u cesty, než by je odnesla do kontejnerů k tomu určených. Což je nesmírná škoda, neboť naše planeta Země je překrásné místo a je škoda, že si ji dobrovolně ničíme.