Domů » Aktuality » První hodina ve škole

První hodina ve škole

Na první školní zvonění se letos těšilo osmnáct prvňáčků, kteří se spolu se svými rodiči účastnili dne 1. 9. 2020 slavnostního zahájení tohoto školního roku.

 Pro nepřízeň počasí se naši nejmladší sešli ve vestibulu školy, kde je přivítala třídní učitelka Mgr. Markéta Karhanová spolu s panem ředitelem, panem starostou a nejstaršími žáky školy. Z očí mnohých z nich zářila radost a plno očekávání, jež jim nová životní etapa přinese.

Obdarovaní pamětní plackou a potěšeni milým slovem pana ředitele se prvňáčci odebrali do své třídy. Zde dostali informace k organizaci prvních školních dní, seznámili se s novým prostředím a ke svým domovům odcházeli s úsměvem na tváři.


Milí prvňáčci, jménem všech pedagogických pracovníků vám přeji úspěšné vkročení do prvního školního roku a spoustu radosti, jež vám toto období bezpochyby přinese.

 Michaela Kostovská