Domů » Aktuality » Hurá! Zase můžeme soutěžit v uměleckém přednesu.

Hurá! Zase můžeme soutěžit v uměleckém přednesu.

Konečně jsme se dočkali a po dvouleté „covidové“ pauze jsme si na druhém stupni užili příjemnou atmosféru školního kola přehlídky recitátorů. Letos jsme výjimečně z důvodu absence některých recitátorů soutěžili odděleně.
Soutěž žáků III. kategorie proběhla ve čtvrtek 24. 2. a zúčastnili se jí tři žáci 6. a 7. ročníku, jež se umístili v následujícím pořadí: 1. místo – Hana Rulfová, 2. místo – Aleš Válek a 3. místo – Štěpán Prokop.
Žáci IV. kategorie, tedy 8. a 9. ročníku, přednesli vybrané texty dnes a ze zúčastněných 7 žáků byli oceněni tito: na 1. místě – Natálie Janálová, na 2. místě Jakub Podroužek a na 3. místě Terezie Jonášková.
Obě kategorie byly hodnoceny čtyřčlennou porotou, kterou čekalo velmi těžké rozhodování. Mnohé výkony, na které se žáci soustavně připravovali, byly totiž velmi vyrovnané.

Gratulujeme vítězům, přejeme úspěch prvním dvěma postupujícím do okrskového kola soutěže a děkujeme všem zúčastněným.
Je skvělé, že si i v této „uspěchané době“ najdete čas na knihu a nebojíte se vybranou poezii či prózu přednést nahlas.

Mgr. Tereza Šimoníková