Domů » Aktuality » Soutěžní den s IZS

Soutěžní den s IZS

Dne 15. 9. 2023 jsme se zúčastnili 3. ročníku soutěže pořádané složkami Integrovaného záchranného systému. Letos naši školu na Soutěžním dnu s IZS reprezentovali tito zástupci 8. ročníku: Ivanka Ševčíková, Ilonka Odložilová, Hanka Rulfová, Honza Odstrčil, Aleš Válek a Eliáš Vlček. Celým dnem nás doprovázela přidělená studentka SZŠ Zlín, která byla naší velitelkou.

Soutěž se opět konala na Táborové základně DDM Sluníčko
na Štěrkovišti Otrokovice.

Dobře naladění soutěžící poměřili své síly jak ve vědomostních disciplínách (jednak testy vztahující se k práci zdravotnické záchranné služby, armády, policie i celní správy; pak kolo štěstí na stanovišti BESIP, kde žáci odpovídali na otázky týkající se dopravních značek, dopravních situací a bezpečného chování v silničním provozu),
tak ve svých fyzických možnostech. K těmto disciplínám patřil hod granátem na cíl, překážková dráha, lanové překážky a jízda
na koloběžce přes překážky. Oblíbeným stanovištěm pro mladé soutěžící se stalo stanoviště se střelbou ze vzduchové pistole. Záchranu lidského života si žáci mohli simulovaně vyzkoušet na stanovišti
u zdravotnické záchranné služby, kde bylo potřeba provést resuscitaci figuríny, nejdříve ručně a pak i s pomocí AED přístroje.

Na stanovišti Celní správy se soutěžící týmy mohly dozvědět něco víc o práci celníků a prohlédnout si různé exponáty, které se do naší republiky dovážejí nelegálně.

Odměnou pro všechny zúčastněné byl teplý oběd a krásné počasí. Největší atrakcí celého dne se podle mnohých stala jízda na člunu
po vodní ploše Štěrkoviště, kterou připravila Jednotka sboru dobrovolných hasičů Otrokovice.

Den se nám vydařil, žáci si zasoutěžili, dozvěděli se něco nového
a za své hezké 9. místo dostali i drobné dárky.

Budeme se těšit na další ročník soutěže😊.

Mgr. Jana Sabová