Domů » Aktuality » Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

Vážení rodiče, milí předškoláci,

srdečně vás zveme k zápisu do 1. ročníku. Věnujte prosím pozornost informacím v přiloženém letáku.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit své dítě k zápisu, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (děti, které dovrší věk 6 let do 31. 8. 2024). Tato povinnost se týká i rodičů, jejichž dětem byl v minulém roce povolen odklad začátku povinné školní docházky.