Domů » Aktuality » Tečka za projektem: „Bráníme se drogám a gamblingu“

Tečka za projektem: „Bráníme se drogám a gamblingu“

Dne: 7. 10. 2010 byl našemu projektu Bráníme se drogám a gamblingu udělen „Evropský certifikát kvality“ (European Quality Label). Tento certifikát je dokladem toho, že práce našich žáků odpovídá vysokým evropským měřítkům.

I na základě udělení tohoto certifikátu jsme byli pozváni na Minikonferenci eTwinning konanou dne 9. listopadu na SŠT Přerov. Zde dostali zástupci žáků 9. ročníku příležitost prezentovat náš projekt. Kromě našich žáků se konference zúčastnili zástupci těchto škol a organizací: Národní agentury pro evropské vzdělávací programy, SŠT Přerov, Gymnázia Kojetín, SŠ gastronomie a služeb Přerov, SŠ nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem, ZŠ Senice na Hané, ZŠ Osecká Lipník nad Bečvou a SPŠS Olomouc.

Program konference byl velmi akční. Kromě prezentace úspěšných projektů, byl program zaměřen na práci ve workshopech, která probíhala v soutěžním duchu. Ihned při registraci byli žáci rozděleni do družstev představující jednotlivé evropské země. V družstvech účastníci konference vytvářeli myšlenkové mapy a na počítačích zpracovávali do nejrůznějších podob podzimní tématiku. Vytvořily se tak plakáty, powerpointové prezentace a počítačové kresby. Zajímavým momentem byla videokonference, při níž jsme pomocí výpočetní techniky navázali spojení se 150 km vzdálenou základní školou v Hrochově Týnci. Navzájem jsme si sdělili poznatky z dosavadního průběhu konferencí a představili některé výsledky své práce. Výstupy z konference můžete nalézt na adrese: http://minikonference.webnode.cz/sst-prerov

S projektem Bráníme se drogám a gamblingu jsme začali před rokem a mini konference v Přerově byla pomyslnou tečkou za naší činností. Vše co jsme v projektu vytvořili, můžete nalézt na adrese: http://www.drogyagambling.blogspot.com. Chtěl bych velmi poděkovat všem, kteří náš projekt jakýmkoliv způsobem podporovali a především žákům 9. ročníku, bez nichž by to určitě nešlo. Účast naší školy v eTwinningu však rozhodně nekončí, protože roční zkušenosti ukázaly, že tato aktivita je pro žáky i pro školu přínosná.