Český den boje proti rakovině

Ve středu 16. května proběhne již 16. ročník celonárodní sbírky Český den proti rakovině. Žáci ZŠ Tlumačov proto budou na frekventovaných místech obce nabízet kvítky měsíčku lékařského v ceně 20,- Kč. Tématem letošní sbírky jsou nádorová onemocnění ledvin. Důvodem je fakt, že v naší zemi vzrostl výskyt nádorů ledvin za posledních 35 let téměř na … číst více

Preventivní dopis rodičům a veřejnosti.

Vážení rodiče, milí obyvatelé Tlumačova, nám, pracovníkům základní školy Tlumačov, velmi záleží na tom, aby z našich žáků vyrostli vzdělaní a slušní lidé, kteří by našli uplatnění v budoucím životě. Proto je vedeme k vzájemné toleranci a úctě, k životu bez návykových látek, k odpovědnosti za své chování a jednání. Chceme, aby naši žáci pozitivně … číst více

Šlikr u nás ve škole.

V úterý 12. 12 navštívili naše sedmáky zástupci nízkoprahového klubu Šlikr v Otrokovicích. Ti krátce žákům představili činnost tohoto zařízení, které se věnuje mladým lidem ve věku 13 až 26 let.  Šlikr může být užitečný mladým lidem, kteří prožívají jakékoliv těžkosti v životě (s rodiči, s kamarády, ve škole…)  neví si rady s jakoukoliv životní … číst více

Informace pro veřejnost.

Od začátku školního roku se zvýšila četnost podnětů ze strany veřejnosti, které upozorňují na nevhodné chování žáků v době mimo školního vyučování a o víkendech. Škola s těmito podněty pracuje ve své preventivní práci. Nemáme však žádné pravomoci, kterými bychom mohli efektivně řešit volný čas našich žáků. Škola na svou preventivní práci rozhodně nerezignuje, nicméně … číst více

Výlet 7. ročníku

Sešli jsme se ráno v úterý 30. června na vlakovém nádraží. Naším cílem bylo společně prožít dva dny v hezké oblasti Jeseníků, seznámit se ze zdejší přírodou a prohlédnout si historické památky Olomouce. Hned po příjezdu na místo ubytování (Široká Niva – Penzion Mysliveček) jsme se posilnili obědem. Po krátkém odpočinku následovala turistická vycházka do … číst více

Video: Akademie 2006

Děkujeme panu Václavu Kouřilovi za vytvoření tohoto videa a souhlas s jeho zveřejněním. Video je rozděleno do 5. částí. ČÁST 1 Část 2 Část 3 Video není k dispozici. Část 4 Část 5

Projekt „ Bráníme se drogám a gamblingu“ byl představen v Budapešti.

Na eTwinning Conference & Camp 2011 byl na stánku Slavic Languages představen projekt našich žáků: „Bráníme se drogám a gamblingu.“ Celá akce se konala v Novotel Congress Hotel and World Trade centre v Budapešti. Účastníci z více jak 30 zemí Evropy se mohli také seznámit s propagačními materiály Mikroregionu Jižní Haná. stánek Slavic languages několik … číst více

Naši „Oranžoví“ se v oblastním kole projektu Rubikon neztratili.

Dnes proběhlo v Otrokovické besedě okrskové kolo projektu Rubikon. Na něm náš Oranžový tým složený z žáků 8. ročníku obsadil hezké 3. místo. Oranžoví tak mohli zúročit svou několikatýdenní přípravu na tuto soutěž. Vzhledem k tomu, že bodové rozdíly na prvních místech jsou velmi malé, považuji naše 3. místo za hezké. Soutěže v okrskovém kole … číst více

Projekt Rubikon na naší škole

Rubikon je interaktivní vzdělávací program a soutěž pro rozvoj právního vědomí žáků a jejich kompetence k zodpovědnému rozhodování. Upozorňuje žáky na rizika sázení nezletilých a zabraňuje jejich přístupu k sázkovým aktivitám. V úterý 1. března 2011 proběhlo v tělocvičně školní kolo projektu Rubikon. Do soutěže se zapojil celý druhý stupeň. Každá třída nominovala 5 svých … číst více