Domů » Aktuality » Zápis do prvního ročníku

Zápis do prvního ročníku

1. února 2011 v naší škole proběhl zápis do 1. ročníku. Přišlo celkem 29 budoucích prvňáčků (z toho 2 v náhradním termínu). Všechny děti se snažily ukázat, co už umí, co se naučily ve školce nebo doma.

Poznávaly barvy, geometrické tvary, pořadí prvků, pravou a levou stranu, některá písmenka a číslice. Přednášely básničky nebo zpívaly písničky. Každý z budoucích žáčků si za svou snahu odnesl malý dárek, který pro ně připravili již opravdoví školáci.

Někteří rodiče po zralém uvážení a konzultaci s učitelkami mateřských škol požádali o odklad školní docházky, který musí být vždy doložen doporučením odborného pedagogického centra či pediatra. Hlavními příčinami odkladu školní docházky bývá zpravidla sociální a mentální nezralost. Stále častěji se objevují výrazné logopedické potíže, malá slovní zásoba a neobratnost v mluvním vyjadřování, které souvisí s charakterem současné uspěchané doby, negativním vlivem médií a počítačů. Děti mají málo příležitostí samostatně se vyjadřovat, formulovat svoje pocity a zážitky. A to je také jedno z témat, na kterém budou budoucí prvňáčci nástupem do školy ve spolupráci s rodinou pracovat a budou se v něm zdokonalovat.