Domů » Aktuality » 2. cizí jazyk

2. cizí jazyk

Podle Rámcového vzdělávacího programu má škola povinnost nabídnout žákům na druhém stupni výuku druhého cizího jazyka. V letošním školním roce se na naší škole vyučuje 3 hodiny týdně německý jazyk v 8. ročníku.

Využíváme učebnice a pracovní listy několika vydavatelství. Němčinu cvičíme nejen zábavnou formou pomocí her, PC, projektů, křížovek, obrázků apod., ale je nutno přistoupit i k drilu výslovnosti a slovíček.

Na konci prvního roku by již žáci měli zvládnout témata „rodina, škola, roční období, zvířata, hodiny, čísla, Evropa“ atd. Získají základy dalšího jazyka pro cestování, pohyb v německy mluvících zemích, popř. budoucí pracovní uplatnění či studium v zahraničí.

Je proto škoda, že nebyl zájem ze strany žáků i rodičů využít možnosti výuky 8. ročníku i v příštím školním roce. Vždyť i přísloví říká: „Cizí jazyk nám nenabízí pouze jiná slova, ale jiný svět.“