Domů » Aktuality » Šestka na výletě

Šestka na výletě

I šestý ročník již absolvoval svůj školní výlet s přírodovědně historickým zaměřením. Při rozhodování padla jednoznačně volba na jeskyně.

V pátek brzy ráno jsme vyrazili vlakem směr Hranice a Teplice nad Bečvou.

Po příjezdu jsme se vyšplhali k Hranické propasti – největší propast střední Evropy. Procházkou přes lázeňský park v Teplicích jsme se dostali k prohlídce Zbrašovských aragonitových jeskyní a také ke stánkům. Největším hitem výletu se však nestaly tradiční lázeňské oplatky ale skákací míčky na gumičce:)

Po poledni jsme se přesunuli do Hranic, kde na nás čekala vyhlídka z věže Staré radnice, návštěva zámku, výborná zmrzlina a arboretum Střední lesnické školy se svojí velkou sbírkou druhů borovic a dalších jehličnanů. Dalším zážitkem byla i dramatičtější cesta domů, kterou způsobily zpožděné a nečekající vlaky.

Šesťákům i paní učitelce Ježíškové patří poděkování za příjemný den.