Domů » Aktuality » Oslavy 100. výročí založení školy

Oslavy 100. výročí založení školy

Koncem srpna uběhlo právě 100 let od chvíle, kdy se poprvé otevřely brány základní, tehdy ještě měsťanské školy v Tlumačově.

     Škola se za ta dlouhá léta stala neodmyslitelnou součástí života obce,  vždyť většina obyvatel prošla jejími lavicemi a odnesla si do života nejen vědomosti, ale i vzpomínky na učitele oblíbené i obávané, na spolužáky, se kterými strávili v lavicích spoustu let, na historky, které se odstupem času zdají veselé a zábavné.

     Sto let, to už je pádný důvod k oslavám. Pedagogický sbor  a žáci základní školy připravili akce k oslavám školního výročí ve dvou fázích.

     První část oslav proběhla již koncem školního roku v červnu, kdy žáci společně se svými učiteli připravili slavnostní školní akademii. Početná účast rodičů a příznivců školy a příznivé ohlasy veřejnosti svědčily o tom, že se akce  za krásného slunečného odpoledne opravdu vydařila.

     Druhá část oslav byla plánována na začátek října a proběhla ve dvou dnech.

V sobotu 8. října se uskutečnil Den otevřených dveří. V odpoledních hodinách přivítala slavnostně vyzdobená škola desítky návštěvníků všech věkových kategorií, kteří se přišli podívat, jak škola dnes vypadá. V učebnách , kde byly instalovány retrospektivní výstavky tradičních výukových materiálů, si mnozí nostalgicky zavzpomínali na mladá léta, kdy školu navštěvovali. Naopak překvapením pro mnohé byly moderní interaktivní tabule, aktuálně instalované v letošním školním roce, které výuku modernizují tak, aby odpovídala standardům 21. století. Zvláště pro nejmladší generaci bylo seznámení s novou digitální technikou atraktivní.

     Neděle 9. října pak patřila pozvaným hostům. Dostavili se bývalí i současní členové pedagogického sboru a mnozí z nich si  po letech zase rádi popovídali. Vítáni byli i významní představitelé obce, která  je zřizovatelem zdejšího  školského zařízení. Přijeli i vzácní hosté ze Slovenska ze spřátelené obce Ďanové.

     Po prohlídce školy, jejích  tradičních i moderních učeben, se konal slavnostní oběd. Význam školy,  historii a přelomové  okamžiky  připomněli v krátkých proslovech ředitel školy mgr. R.Podlas a starosta obce Tlumačova ing. A. Jonášek. Oba pozdravili významné hosty ze Slovenska a zasloužilé členy z řad pedagogů, kteří se dlouhá léta podíleli na vytváření dobrého jména zdejší školy. Po slavnostním obědě, s velkou péčí připraveném ve školní jídelně, při kávě a zákuscích se rozproudila živá debata. Vzpomínalo se na léta minulá, ale také se dostaly na řadu  aktuální novinky, protože život jde dál a nikdo   nestojí na místě.  Bylo příjemné  zjišťovat, že mnozí  z pedagogů starší generace žijí i nadále činorodým a aktivním životem, tak jak byli po celý život zvyklí.

     V odpoledních hodinách se pak hosté zúčastnili slavnostního koncertu, pořádaného Kulturním informačním střediskem. Tím se slavnostní nedělní odpoledne uzavřelo.

Oslavy stého výročí školy proběhly úspěšně, o čemž svědčí i ohlasy ze strany veřejnosti. Všichni, kteří se na přípravách oslav podíleli, vložili do příprav spoustu času, práce a energie. Rádi konstatujeme, že toto vložené úsilí se nám bohatě vrátilo v příznivém ohlasu a spokojenosti hostů. 

                       

                                                                           Mgr. Lenka Zichová, učitelka ZŠ Tlumačov

Fotografie v galerii – Oslavy 100. výročí založení školy