Domů » Aktuality » Informace pro veřejnost.

Informace pro veřejnost.

Od začátku školního roku se zvýšila četnost podnětů ze strany veřejnosti, které upozorňují na nevhodné chování žáků v době mimo školního vyučování a o víkendech. Škola s těmito podněty pracuje ve své preventivní práci. Nemáme však žádné pravomoci, kterými bychom mohli efektivně řešit volný čas našich žáků. Škola na svou preventivní práci rozhodně nerezignuje, nicméně zodpovědnost za způsob trávení volného času našich žáků mají především jejich zákonní zástupci. Pokud naši žáci provádějí trestnou činnost, je tato problematika především věcí Policie ČR a Odboru sociálně – právní ochrany dětí Otrokovice. Proto doporučujeme veřejnosti, aby se v případě problémového chování našich žáků, především obracela na zákonné zástupce těchto žáků, případně Policii ČR (Tel: 974 662 602) či OSPOD Otrokovice (Tel: 577 680 272). Výše uvedené subjekty mají potřebné pravomoci a kompetence k řešení problémového chování našich žáků v době mimo školního vyučování.