Domů » Aktuality » Den Země 2012

Den Země 2012

Na naší škole proběhl při příležitosti medinárodně uznávaného Dne Země projektový den.

Datum 22. dubna je od konce 60. let 20. století uznáváno jako mezinárodní Den Země a v jeho rámci jsou pořádány nejrůznější akce. Základní škola Tlumačov se  připojila a u příležitosti tohoto dne připravila na pondělí 30.4.2012 projektový den, který byl věnován právě problematice, kterou si v Den Země připomínáme a zdůrazňujeme – potřebu ochrany přírody, jejího bohatství a krásy.

 

Pedagogové školy připravili dopolední program v lokalitě nedalekého Kurovického lomu. Po společném shromáždění před budovou školy vyrazili všichni žáci školy za doprovodu pedagogických pracovníků vstříc přírodovědně poznávacímu a ekologicky zaměřenému dopoledni. Cesta proběhla v příjemném neformálním duchu až k lomu, kde všechny již z dálky vítalo hlasité žabí kvákání. Pro žáky byly po lokalitě Kurovického lomu připraveny informační tabulky, v nichž měli možnost nastudovat si řadu informací a zajímavostí o této lokalitě. Nově získané znalosti pak ihned mohli „prodat“ na pracovních listech, které vypracovávali ve skupinkách se spolužáky. Výstupem pracovních listů nakonec bylo zjištění faktu, který si možná neuvědomuje ani řada dospělých našeho regionu, a sice, že Kurovický lom je lokalita vyhlášená jako přírodní památka, která je dokonce zařazena na seznam evropsky významných lokalit. Na základě tohoto zjištění se nakonec všichni žáci i pedagogové pustili do úklidu lomu. Posbírali jsme několik pytlů odpadu, který by na tak vzácném místě, jakým Kurovický lom je, a ani na žádné jiné přírodní lokalitě, neměl co dělat.

 

Po příjemných více než dvou hodinách strávených v lomu a jeho úklidu jsme se vydali na zpáteční cestu do školy, kde byl úspěšný projektový den, kterému navíc velmi přálo nádherné slunečné počasí, ukončen.

 

Závěrem mi nezbývá nic jiného než poděkovat všem zúčastněným žákům i pedagogům školy za bezproblémový průběh tlumačovského Dne Země, který, doufám, přispěl k rozšíření povědomí a zodpovědnosti k přírodní lokalitě, kterou máme takříkajíc „za humny“ a které bychom si měli rozhodně vážit.

 

 

Jakub Hřib, asistent pedagoga