Domů » Aktuality » Zubříč 2012

Zubříč 2012

Kopce – lesy plné dřeva – čistý vzduch – louky zasypané kopretinami – mlok skvrnitý – průzračné prameny – to jsou Beskydy.

A takové byly za krásného slunečného počasí i tentokrát. Škola v přírodě 3. a 4. ročníku proběhla 21. – 25. 5. 2012.

Od ranní rozcvičky jsme byli neustále v pohybu. Nikomu nechyběla televize ani počítač. Kromě první noci jsme vždy zmoženi únavou a plni dojmů usínali tvrdým spánkem. Pan asistent Jakub Hřib nás seznámil se spoustou neobvyklých her a sportovních činností. Absolvovali jsme dvě túry – ta kratší vedla do nedalekého Osíčka a při té delší většina z nás zdolala Kelčský Javorník (865 m. n. m.). Byly napsány desítky diplomů, rozdány ceny nejen za hry a soutěže, ale i uklizené pokoje, karnevalové masky, různé zásluhy a zábavné show. O naše zdraví a pitný režim se starala paní Janoštíková. Pro některé byla zřejmě vyvrcholením stezka odvahy, která probíhala za přísného dozoru kolem hotelu. Přesto už byla tma a očekávání je vždy nejnapínavější. Také na zpáteční cestu nám svítilo sluníčko, vraceli jsme se krásnou krajinou a poděkování patří panu řidiči, který nás za zpěvu „Sláva, nazdar výletu…“ bezpečně dovezl do Tlumačova.

Chtěli bychom vyjádřit velké poděkování panu Juřenovi z Napajedel, který poskytl dětem spoustu cen a dárků a rodičům, kteří se na sponzorování rovněž podíleli. Děkujeme.