Domů » Aktuality » Svoji chybu si uvědomíme a napravíme ji!

Svoji chybu si uvědomíme a napravíme ji!

Stále častěji se poslední dobou setkáváme s problémem, že mezi našimi žáky se vyskytují takoví, kteří úmyslně a hlavně stále častěji poškozují zařízení učeben a dalších prostor školy. Vedle nich jsou ve třídách i ti, kteří „alespoň“ něco pomalují, popíší. Ve svém důsledku obojí kazí doposud pěkný vzhled školy a způsobují škole, potažmo obci, která je majitelem školy  poměrně velkou škodu.

  Po posledním incidentu, kdy některý ze žáků II.st. vytrhl elektrický osoušeč rukou ze stěny a pěstí rozbil dávkovač na tekuté mýdlo jsme si řekli, že byla překročena snesitelná míra neukázněného chování. Celá škola se snažila identifikovat viníka, ale bez úspěchu. „Nikdo nic neviděl, ani neslyšel a vůbec si na nic nepamatuje“. V tom okamžiku jsme měli možnost koupit nové zařízení ( za 5000 Kč), nebo zapůsobit na žáky II.st., aby byli vnímavejší a přestali být lhostejní k darebáctví některých svých spolužáků.

   Zvolili jsme druhou variantu! Po konzultaci s částí rodičů jsme k vyřešení záležitosti přistoupili s myšlenkou, že „každý může udělat chybu, ale měl by mít možnost ji napravit!“.

   Proto v týdnu od 4. června uspořádáme mimořádný sběr papíru, jehož výtěžek půjde výhradně na opravu osoušeče a zakoupení dávkovače na mýdlo pro chlapce a zrcadla pro dívky II.st.. Logicky z toho vyplývá, že by se především měli zapojit chlapci z II.st. a pak samozřejmě i ti, kteří si uvědomují, že nepotrestaná škoda může škole v budoucnu přinášet ještě výraznější ztráty.

   Společnými silami se v uvedeném týdnu pokusíme napravit to, co se stalo, čemu jsme nedokázali společně zabránit a s čím zásadně nesouhlasíme!

Mgr. Robert  PODLAS ředitel školy