Domů » Aktuality » ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

V pátek 29. 6. 2012 se na základní škole v Tlumačově uskuteční již tradiční slavnostní zakončení uplynulého školní roku.

Srdečně zveme rodičovskou veřejnost na slavnostní ukončení školního roku 2011/2012.

 

V pátek 29. 6. 2012 se na základní škole v Tlumačově uskuteční již tradiční slavnostní zakončení uplynulého školní roku.


V 8 hodin ráno se shromáždí v tělocvičně  žáci 1. a 2. stupně, jejich pedagogové, vedení školy a v neposlední řadě představitelé obce, aby společně oficiálně ukončili školní rok 2011/2012.

 

Máme za sebou 10 měsíců usilovné  práce  a před sebou  dva měsíce zasloužených prázdnin. Naše shromáždění je příležitostí k bilancování úspěchů i dílčích neúspěchů uplynulého školního roku, příležitostí ke zhodnocení, nakolik se nám podařilo realizovat vytyčené úkoly. Vysvědčení je  pak pro každého žáka objektivním odrazem toho, kolik vědomostí a dovedností a v jaké kvalitě načerpal. Úspěchy se stávají povzbuzením do další práce, neúspěchy pak pobídkou pro to , abychom příští rok pracovali lépe.  Děti by měly mít stále na paměti, že získané vědomosti a dovednosti nejsou samoúčelné, ale že se stávají základnou, ze které se bude odvíjet budoucí život každého z nich. Kvalitní  vzdělání je vedle dobrého zdraví zásadním předpokladem úspěšného a spokojeného života.

 

Zamysleme se nad uplynulým školním rokem, mějme radost z věcí,  které se podařily, a pokud se snad něco nezdařilo podle našich představ, berme to jako užitečnou zkušenost, ze které čerpáme poučení do dalšího života. 

 

Rádi bychom letos přivítali na závěrečném shromáždění i rodiče  a v jejich přítomnosti ukončili uplynulý školní rok. Vidíme v tom další užitečný krok k tomu, aby se rodičovská veřejnost blíže seznámila s chodem naší školy a byla nenásilně vtažena do akcí, které škola pořádá. V této tradici míníme pokračovat i v následujících letech s tím, že přistoupíme k inovativním krokům které by závěrečnému shromáždění na konci školního roku dodaly na svižnosti a atraktivitě.

 

Mgr. Lenka, Zichová, učitelka ZŠ Tlumačov