Domů » Aktuality » Projekt NIQES – testování žáků 5. a 9.r. školy.

Projekt NIQES – testování žáků 5. a 9.r. školy.

První celoplošný test ověřování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9.r. z čekého jazyka, matematiky a anglického jazyka jsme zvládli.

Ověřování výsledků vzdělávání žáků 5. a 9.r. naší školy.

   Na přelomu měsíců květen a červen 2012 se naše škola stejně jako všechny další základní školy v ČR zapojila do 1.celoplošné zkoušky projektu Národního šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání.

    Úkolem projektu je příprava podmínek pro „skutečné – ostré“ testování výsledku vzdělávání žáků na konci I. a II.st. z předmětů: český jazyk, matematika a anglický jazyk. Zjednodušeně řečeno projekt má připravit podmínky pro hodnocení vzdělávání v uvedených předmětech v rámci celorepublikového „srovnání“, jak jsou na tom „páťáci a deváťáci“ v Čj,M a v Aj.

    Podle mého názoru však hlavním a nejvýznamnějším úkolem testování je poskytnutí informace  o tom, jak žáci zvládli požadavky minimálního standardu osvojených dovedností v nosných předmětech a možnost objektivního posouzení, zda jsou žáci naší školy v průměru, nebo zda se řadí spíše k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám.

    Výsledek byl pro nás pedagogické pracovníky školy velmi milým překvapením.

    Žáci 5.r. školy pod vedením třídní učitelky Mgr. Ivany Kašparové a vyučující Aj Mgr. Dagmar Šiškové zvládli testování na výbornou. Český jazyk zvládli na 70,83% a matematiku na 67,50%, což je zařadilo do druhých nejlépe hodnocených skupin (z 5 výkonnostních skupin!!) a anglický jazyk zvládli na 45,22%, což je zařadilo do skupiny škol s průměrným výsledkem.

    Všem žákům 5.třídy i jejich vyučujícím gratulujeme k vynikajícímu výsledku a přejeme při přechodu na II.st. stejně dobré učitele a hlavně výsledky.

   Žáci 9.r. školy pod vedením vyučujících: Čj – Mgr. Leony Jiruškové, M – Mgr.Zuzany Ježíškové  a Aj – Mgr.Dagmar Šiškové uspěli dokonce nad rámec svých možností. Český jazyk zvládli na 72,92% a tím vytvořili první školní rekord, který je umístil opět do druhé nejlépe hodnocené skupiny. V matematice a anglickém jazyce dosáhli slušných, byť průměrných výsledků (M – 47,27% a Aj – 55,44%).

    Všichni žáci 9.r. zaslouží poděkování za výkon, ke kterému již nebyli díky ukončenému přijímacímu řízení motivováni a jejich vyučující upřímné uznání za dosažený výsledek!

   Jsem přesvědčen, že tímto výsledkem můžeme přesvědčit, že naše společná práce je efektivní a rozhodně se nemusíme případně následujícího „ostrého“ testování obávat.

Ještě jednou děkuji všem testovaným žáků, jejich učitelům a také rodičům za výborný výsledek.

Soubory ke stažení:
Výsledky žáků – 5. ročník
Výsledky žáků – 9. ročník

                                                                                                                             Mgr. Robert PODLAS  ředitel školy