Domů » Aktuality » Seznam dětí přijatých do 1.ročníku šk.r. 2013/2014

Seznam dětí přijatých do 1.ročníku šk.r. 2013/2014

Na základě uzavřeného přijímacího řízení do 1.r. naší školy pro školní rok 2013/2014 byli přijati tito uchazeči.

Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace                                               č.j. ZŠT/110/2013/Po

   Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává   Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s  ustanovení § 46 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e)  a § 183 odst 2 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/2014 v základní škole, jejíž činnost vykonává  Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace .

Seznam uchazečů

uchazeč reg.č.                                                                                                                 výsledek přijímacího řízení

139                                                                                                                                                      přijat

735                                                                                                                                                      přijat

481                                                                                                                                                      přijat

726                                                                                                                                                     přijat

290                                                                                                                                                     přijat

308                                                                                                                                                     přijat

630                                                                                                                                                     přijat

758                                                                                                                                                     přijat

623                                                                                                                                                     přijat

274                                                                                                                                                     přijat

599                                                                                                                                                     přijat

862                                                                                                                                                     přijat

125                                                                                                                                                      přijat

505                                                                                                                                                     přijat

777                                                                                                                                                      přijat

258                                                                                                                                                     přijata

785                                                                                                                                                     přijata

711                                                                                                                                                       přijata

301                                                                                                                                                      přijata

451                                                                                                                                                      přijata

867                                                                                                                                                     přijata

7                                                                                                                                                          přijata

587                                                                                                                                                     přijata

859                                                                                                                                                     přijata

641                                                                                                                                                      přijata

567                                                                                                                                                     přijata

544                                                                                                                                                     přijat

 

 

V Tlumačově zveřejněno 13. února 2013                                           Mgr.Robert PODLAS ředitel školy