Seznam přijatých uchazečů

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanovení § 46 odst. 1 a §165 odst. 2 písm. e) a §183 odst 2 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb., správní řád, že … číst více

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022

Vážení rodiče, od ledna pokračuje preventivní antigenní testování ve školách. Od 3. do 16. ledna se testuje dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek. Od 17. ledna pak probíhá testování jednou týdně, a to v pondělí. Testování se týká dětí a žáků, jak neočkovaných, tak očkovaných i těch, kteří prodělali nemoc. V případě, že dítě nepodstoupí toto testování, je třeba, aby během celého dne mělo nasazenou roušku. Pokud je starší 15 let, nosí respirátor. Více naleznete v přiloženém letáčku.

číst více

UPOZORNĚNÍ NA REKONSTRUKCI WEBOVÝCH STRÁNEK ŠKOLY

V období mezi vánočními svátky dojde mezi 29. a 30.prosincem 2021 ke spuštění nových webových stránek školy. Chceme vás touto cestou požádat o shovívavost a toleranci k změnám, které budou v uvedených dnech probíhat. S přáním klidného prožití svátků vánočních a všeho dobrého do nového roku. Mgr. Robert Podlas  .

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU 11.-15. 10. 2021

S cílem získání prostředků na poskytnutí finanční pomoci vybranému dětskému onkologickému centru (vybere školní dětský parlament).  Vedení školy vyzývá všechny žáky a pracovníky školy k aktivní účasti na soutěži ve sběru papíru. Část výtěžku soutěže bude věnována třem nejlepším třídním kolektivům a nejlepším „sběračům“ jednotlivých tříd. Zbytek peněz bude rozdělen mezi některé z vybraných dětských … číst více