Domů » Aktuality » Kampaň MOST

Kampaň MOST

V rámci hodin výtvarné výchovy se žáci šestého a sedmého ročníku zapojili do kampaně Most.

Jejich úkolem bylo vymyslet logo pro tuto kampaň. Zadání znělo: „Namalujte MOST. MOST jako spojení a symbol dobrých vztahů mezi rodiči a dětmi“.

A o co vlastně v této kampani jde? Na co se zaměřuje? Před čím nás chce varovat? To se žáci při zadání úkolu nedozvěděli, protože obsah a cíl celé akce má zůstat tajný až do konce května, kdy doje k slavnostnímu odhalení. Každopádně děti i rodiče mají možnost se s vítězným logem, jehož autorkou je  Eva Ambruzová ze ZŠ Trávníky Otrokovice, setkat již nyní – je namalované na chodnících, na webových stránkách obcí zapojených do projektu a mnoha jiných místech.

Kampaň je spojena také se spoustou doprovodných akcí – výstavou soutěžních obrázků nebo nealko diskotékou pro děti v otrokovické Besedě a jiné.

Naši žáci sice nevyhráli, přesto jsme rádi, že jsme mohli do soutěže poslat spoustu pěkných návrhů MOSTU.

Tak si společně počkejme na konec května, kdy nám autoři této kampaně prozradí své tajemství…