Domů » Aktuality » Atletika na naší škole

Atletika na naší škole

Již několik let se naši žáci účastní celoroční atletické soutěže základních škol okrsku Otrokovicko – „Poháru otrokovických škol v atletice“. Do soutěže se započítávají výsledky následujících soutěží: 1. Přespolní běh "Veslařský kopeček" 2. Atletický čtyřboj smíšených družstev 3. Pohár otrokovických škol v atletice, obdoba "Poháru rozhlasu" Vítězná škola všech tří soutěží získá putovní pohár.

    První část soutěže proběhla 24. 9. 2013 v Otrokovicích u lávky za řekou Moravou. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích – mladší žákyně (délka tratě 1200m), mladší žáci (délka tratě 1200m), starší žákyně (délka tratě 1200m) a starší žáci (délka tratě 2400m). Závodníci z naší školy bojovali ze všech sil a závod dokončili i přes nějaké ty pády.

   Jako škola jsme se umístili na 4. místě. Určitě je třeba zmínit velmi pěkná umístění žáků a žákyň v jednotlivých kategoriích, kdy v mladších žákyních získala Tereza Stašková 7.místo(ze 26 závodníků), v kategorii mladších žáků nám vybojoval Lukáš Havelka 1.místo, Zdeněk Machovský 9.místo a Adam Bilík 11.místo (ze 30 závodníků), v kategorii starších žákyň skončily hned za sebou Tereza Podroužková na 4.místě, Terezie Gorčíková na 5.místě a Romana Kutrová na 6.místě (ze 20 závodnic) a v kategorii starších chlapců Petr Blahuš 4.místo (ze 38 závodníků).   

                                                  Všem patří velká gratulace!

   Druhá část soutěže proběhla v  úterý 8. 10. 2013, kdy se žáci naší školy zúčastnili atletického čtyřboje základních škol. Soutěžilo se ve:skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem, sprintu na 60 m a vytrvalostním běhu na 800 m (mladší kategorie chlapci a dívky a starší kategorie dívky) a 1000 m (starší kategorie chlapci). Závodili žáci ze dvou škol z Napajedel, z Halenkovic, ze ZŠ Mánesova Otrokovice, ZŠ T. G. Masaryka a ZŠ Trávníky. Konkurence byla velmi silná, protože mezi závodníky byly i děti, které chodí do atletických kroužků a trénují několikrát týdně. 

    I přesto jsme se součtem bodů pro školu umístili na čtvrtém místě. Aneta Horková a Adam Bilík skončili součtem bodů za jednotlivé disciplíny v kategorii mladších žákyň a žáků na 9. místě,  Petr Blahuš v kategorii starších chlapců také na 9.místě. Všem závodnicím a závodníkům  patří  pochvala za reprezentaci školy. Věříme, že budou sportovat  nadále a motivují i ostatní žáky školy.                    

                                                Mgr. Robert Podlas a Mgr. Šárka Matulíková