Domů » Aktuality » VŠI VE ŠKOLE!!!

VŠI VE ŠKOLE!!!

PROSÍME RODIČE, ABY DĚTEM DŮKLADNĚ ZKONTROLOVALI VLASY. VE ŠKOLE SE OPAKOVANĚ VYSKYTLY VŠI!

Vážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci spojené s výskytem vší mezi žáky školy Vás žádáme o podrobné prostudování níže uvedeného textu.

Opatření školy:

  • V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí. Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat,aby nerozšířili pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.
  • Jediným možným preventivním opatřením  proti vši dětské jsou častá prohlídky vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení pomocí přípravků, které lze volně zakoupit v lékárnách i bez lékařského předpisu (např. šampon Parasidose).
  • Po odvšivení se dítko vrací už do čistého, nekontaminovaného prostředí. Doporučuje se však každý den prohlížet postižené hlavičky znovu následujících 8-10 dní s velkou obezřetností. I když již nic nenaleznete, doporučuje se po tuto dobu opakované užití daného přípravku
  • je na místě provádět pravidelnou kontrolu ve vlasaté části hlavy v intervalu 2 dnů po dobu cca 3 týdnů
  • Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejich pedagogických pracovníků.
  • V případě výskytu vší u dítěte doporučujeme po dobu léčby omezit kontakt s kolektivem spolužáků.
  • V měsíci říjnu bude ředitelem školy předložen školské radě ke schválení návrh na doplnění školního řádu o opatření související s výskytem pedikulózy u dětí a rovněž další opatření týkající se šíření infekčních onemocnění (aktuálně hepatitis „A“)
  • Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka(§ 22odst. 3písm.b školského zákona) –této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět.
  • V případě, že rodiče posílají děti opakovaně do žákovského  kolektivu neodvšivené, může škola o této skutečnosti informovat příslušný orgán sociální péče. Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavení výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod. Pokud jde o sankce, lze na ně použít zmíněné nepřiznání  sociálních dávek.

 

Současně Vám touto cestou děkuji za spolupráci, jejímž cílem je výše uvedené problémy konstruktivně a bez zbytečného odkladu řešit.