Domů » Aktuality » Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy

Velkou událostí a změnou v režimu je pro malého človíčka vstup do školy. Hry nekončí, ale přibydou povinnosti.

    Prověřením dosažené úrovně pro zahájení školní docházky jsou zápisy budoucích prvňáčků. Letos jich v úterý 4. února přišlo celkem 39, jeden se dostavil s rodiči v náhradním termínu. Svou roli braly děti opravdu  zodpovědně, a tak se paní učitelky dotazovaly na osobní údaje, formou hry prověřovaly komunikativní dovednosti, výslovnost, orientaci v prostoru, číselnou řadu, znalost barev, pohádek, ročních období apod. Někteří rodiče se rozhodli u svého dítěte pro odklad školní docházky, který je doporučen pediatrem či odborným pedagogicko-psychologickým centrem. Vhodné je také pozorování dítěte v různých situacích a jeho adaptace v kolektivu mateřské školy.

    Všem, kteří se podíleli na příjemném průběhu zápisu do 1. třídy, patří poděkování.

    Na nové prvňáčky se už všichni ve škole těšíme!