Domů » Aktuality » Seznam přijatých uchazečů

Seznam přijatých uchazečů

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanovení § 46 odst. 1 a § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst 2 zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění a v souladu se zákonem č.500/2004Sb., správní řád, vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2014/2015 v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace těchto uchazečů:

Seznam přijatých uchazečů

uchazeč reg.č.                      výsledek přijímacího řízení

      760 ………………………………………… přijat 
      399 ………………………………………… přijat 
      179 ………………………………………… přijat 
      862 ………………………………………… přijat 
      254 ………………………………………… přijat 
      355 ………………………………………… přijat 
      440 ………………………………………… přijat 
      473 ………………………………………… přijat 
      862-1 ……………………………………… přijat 
      461 ………………………………………… přijat 
      762…………………………………………. přijat 
      861 ………………………………………… přijat 
      777 ………………………………………… přijat 
      758 ………………………………………… přijat 
      290 ………………………………………… přijata 
      290-1 ……………………………………… přijata 
      16 ………………………………………….. přijata 
      878 ………………………………………… přijata 
      631 ………………………………………… přijata 
      499 ………………………………………… přijata 
      186 ………………………………………… přijata 
      56 ………………………………………….. přijata 
      305 ………………………………………… přijata 
      76 ………………………………………….. přijata 
      875 ………………………………………… přijata 
      747 ………………………………………… přijata 
      580 ………………………………………… přijata 
      33 ………………………………………….. přijata 
      207 ………………………………………… přijata 
      432 ………………………………………… přijata 
      320 ………………………………………… přijata 
      687 ………………………………………… přijata 
      603 ………………………………………… přijata 
      180 ………………………………………… přijata 
      688 ………………………………………… přijata 
      314 ………………………………………… přijata 
      7 ……………………………………………. přijata 
      258 ………………………………………… přijata