Domů » Aktuality » Projekt "Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice"

Projekt "Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice"

Naše škola se stala od června 2014 partnerskou školou projektu podporujícího žáky ohrožené školním neúspěchem, neprospěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání.

hlavicka_dot

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“. Naše škola se v červnu 2014 stala partnerem Města Otrokovice v projektu „Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice“ (Reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010), ve kterém město uspělo a získalo tak finanční podporu z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Spolu s námi se partnery projektu se stalo i dalších 9 základních škol území ORP Otrokovice. Společným pracovním tématem programu všech zúčastněných základních škol je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, neprospěchem, popř. předčasným odchodem ze systému vzdělávání. Zároveň budeme společnými aktivitami podporovat spolupráci a další vzdělávání učitelů základních škol v oblastech souvisejících s podporou ohrožených žáků. V rámci projektu dojde za účelem výměny cenných zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti strategického řízení ve vzdělávání k užší spolupráci základních škol s dalšími regionálními organizacemi a institucemi. V průběhu projektu budeme pro vytipované žáky, kteří budou chtít na podpoře participovat, tvořit individuální plány pomoci a poskytovat jim podporu např. formou doučování, individuálních konzultací, tripartitních schůzek a dal.. Zapojení školy do projektu by mělo přinést i nové zkušenosti a výstupy související se zřízením nové pozice – školního psychologa.

Od jeho práce s podporovanými žáky očekáváme výraznou pomoc v oblasti výchovného poradenství, školní prevence a zejména při řešení výchovných a vzdělávacích problémů jednotlivců i třídních kolektivů. Po skončení realizační fáze podpory vytvoříme případové studie dokumentující úspěšnost podpory a dílčí posuny jednotlivých žáků, které přinesou možnost konfrontace zkušeností se skutečností. Jedním z výstupů projektu je také Návrh lokální strategie rozvoje základního vzdělávání na území ORP Otrokovice, do jehož tvorby se mohou zapojit také zájemci z řad rodičů. Velkým přínosem projektu pro naši školu bude rovněž vybudování bezbariérového přístupu na II.st.školy, který nám doposud chybí.

Projekt bude realizován zejména v období školního roku 2014/ 2015 a bude ukončen v červnu 2015.

Mgr. Robert Podlas ředitel školy