Domů » Aktuality » !!! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

!!! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!

Vážení rodiče, Rádi bychom vás touto cestou informovali o nebezpečí aktuálního fenoménu, který plní všechna média a především sociální sítě typu Facebook, Instagram, Twitter apod. Jedná se o interaktivní hru s názvem Modrá velryba, která k nám přišla pravděpodobně z Ruska. Možné hráče, jež o sobě dají vědět na sociální síti, kontaktuje tzv. kurátor, což je jejich zadavatel úkolů a také prostředník, se kterým hráč komunikuje. Každý den hráči zadá úkol ve formě sebepoškozování (vyřezání či vyškrabávání symbolů této hry do rukou a nohou), sledování strašidelných videí v brzkých ranních hodinách aj. Poté požaduje kurátor důkaz, že hráč úkol splnil (většinou fotografii). Jestliže hráč odmítne a chce ze hry vystoupit, začne mu prostředník vyhrožovat násilím na jeho rodině. Od 50. dne hry jsou děti nabádány až ke spáchání sebevraždy. Ačkoli by mnohé sociální sítě měly být oficiálně přístupné až od 13 let, uvědomujeme si, že spousta našich žáků se v tomto kyberprostoru i přes tuto skutečnost pohybuje. Žádáme vás tedy, buďte obezřetní. Sledujte pohyb vašich dětí na těchto sítích a jakýkoliv neobvyklý projev chování vašeho dítěte vnímejte se zvýšenou citlivostí. Při zaznamenání jakéhokoliv sebepoškozování či známek zapojení do výše zmiňované hry si určitě se svým dítětem o celé záležitosti promluvte. V takovém případě uvítáme od Vás směrem ke škole jakékoli informace. O pomoc se můžete samozřejmě obrátit i na OSPOD či Policii ČR. Více informací a rad k zajištění bezpečnosti na internetu naleznete na: www.e-bezpeci.cz.

.