Domů » Aktuality » Soutěžní den integrovaného záchranného systému

Soutěžní den integrovaného záchranného systému

Ve středu 16. května 2018 se uskutečnil v areálu Amfík Bukovina druhý ročník výchovně – vzdělávací akce s názvem Soutěžní den IZS. Navázal tak na akci, která se zde uskutečnila přesně před rokem.

   

   Ve středu se vybraní žáci z VIII. třídy zúčastnili  pohybově vědomostní soutěže 
v bezpečnostně-branných aktivitách, které vycházely z  problematiky ochrany člověka
za běžných rizik a mimořádných událostí, osobního bezpečí, dopravní výchovy, první pomoci
a přípravy občanů k obraně státu. 
  
  Pořadatelem akce byla obec Popovice nedaleko od Uherského Hradiště. Nad celou akcí 
převzaly záštitu důležité osobnosti kraje,například i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

   Kromě profesionálních hasičů se akce zúčastnila rovněž Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, BESIP, Střední a vyšší zdravotnická škola Zlín, Celní správa a široké zastoupení měla i Armáda České republiky. 
  Celkem bylo pro děti nachystáno 15 soutěžních stanovišť a několik prezentačních.Naši žáci 
sice nezískali v soutěži žádné z předních míst, ale určitě nabrali řadu zkušeností a poznatků, které by dokázali uplatnit v případě krizových situací. 

  Celou akci uzavřela ukázka společného zásahu profesionálních hasičů ze stanice v Uherském Hradišti a zdravotnických záchranářů u simulované dopravní nehody a vojáci předvedli 
techniky bojového umění MUSADO.  
   A co dodat na závěr? Celkově výborný dojem z celé akce, s kterým odjížděli z Popovic žáci, jejich pedagogický doprovod i organizátoři, umocnilo i vydařené počasí.
                                                         Mgr. Šárka Matulíková