Domů » Aktuality » Po stopách lovců mamutů aneb jak to tehdy bylo ?

Po stopách lovců mamutů aneb jak to tehdy bylo ?

……Vydejme se putovat krajinou, kterou před tisíci lety táhla stáda mamutů, a přidejme se ke statečným lovcům, našim předkům. Vypravme se na cestu časem zpět do doby, kdy člověk teprve začal chápat svou schopnost poznávat a tvořit………… V jeskyni, která je vzdálena našemu obydlí na těžko přístupném místě, přebývají síly tajemna. Už dlouho lovci čekají na zvěř, kterou by mohli ulovit. Všechny sužuje hlad. Lovci navštíví svatyni, kde v hloubi země, v záblescích plamene, stanou tváří v tvář bizonovi a skolí ho. Tady…..teď, tak jako v budoucnu.
V měsíci únoru se děti 4. třídy Základní školy v Tlumačově začaly poprvé seznamovat ve výuce s obdobím pravěku. A nutno podotknout, že žáčky učivo zaujalo. A protože základními měřítky našeho vzdělávacího programu jsou tvorba, vnímání, prožitek a komunikace, osvědčilo se na naší škole zařazovat do výuky formu projektu, která přesahuje rámec oboru a pomáhá  povzbudit  individuální prožitek , odvahu a originalitu ve vlastní tvorbě dětí. V našich školních projektech jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých informací, projektová výuka je zároveň silným motivačním nástrojem k učení, zapojuje všechny děti a respektuje tak jejich individualitu. Rozvíjí fantazii a tvořivost. V čem však vidí naši pedagogové hlavní přínos? Podle svého charakteru může projektová výuka podporovat jak samostatnost, tak i kooperaci mezi spolužáky. Pro názornost pojďme nahlédnou na vlastivědný projekt 4.třídy „ Cesta do pravěku „, na kterém s dětmi pracuji. Jeho základem jsou pravěké počátky pohledu na svět a prožívání člověka. A jak nejlépe dětem zpřístupnit teoretické informace a vzbudit u nich zájem? Určitě formou osobního prožitkového programu. Volba byla jasná! Pojedeme za lovci mamutů a dozvíme se více informací o způsobu života v pravěku z archeologických nálezů.

Velká poznávací  cesta pro nás začala 13. února 2019, kdy nás kouzelný autobus odvezl vstříc velkému pravěkému dobrodružství po stopách lovců mamutů do Muzea Komenského v Přerově. Zážitkový program nás přenesl do doby pravěku, do temné jeskyně, ke hrobu pravěkých předků a zvířat. Na vlastní kůži si tak děti mohly vyzkoušet život bez elektřiny, seznámit se se způsoby odívání, stravování i pohřebních rituálů pravěkého člověka. Na naše malé objevitele čekalo i velké překvapení v podobě skutečného zubu mamuta či jeho kostí. Většina z nich tyto vzácné nálezy držela v rukou poprvé. Možnost sáhnout si na skutečné a tisíce let staré vykopávky přinesla i nutnost splnění úkolů na Badatelském listu. Všichni jsme se vžili do této drsné doby při dalších aktivitách. Byla to hmatová dílna, výtvarně-dramatická dílna v muzejní herně i literární koutek s E. Štorchem. Tyto tematicky hravé aktivity mých svěřenců mne přesvědčily, že i v drsné pravěké době dokáží udržet bezvadný kolektiv a vzájemně si pomáhat. Chlapci a děvčata vytvořili aktivní studijní skupinu a od paní lektorky sklidili obrovskou pochvalu. Navštívit a dotknout se tak vzácných artefaktů, to už přece stojí za to, aby se člověk pozastavil a ohlédl zpět…….Nadšení nebralo konce, když si v závěru programu děti zahrály na skutečné archeology. Pomocí různých  nástrojů vyhledávaly ve vrstvách spraše cenné artefakty – kusy uhlíků, zlomky keramiky, pazourky apod.

Co však prožívali sami účastníci a jak celou akci hodnotili, posuďte sami v jejich příspěvcích:
„ Líbilo se mi hrát na archeology. Jinak celý výlet super“ (Štěpán, Matěj)
„ Líbila se mi cesta tmou“ (Filip)
„ Nejvíce mě zaujalo pravěké zpívání a vyprávění paní lektorky“ (Jakub)
„ Líbilo se mi všechno, dávám prostě 10 bodů z 10 (Maxim)
„ Bylo to moc hezké. Nejlepší – hledání v písku se skupinou“ (Izabela)
„ Vše dokonalé“ (Pavel, Fanda, Tadeáš)
„ Všechno se mi líbilo, hlavně chození tmou“ ( Tereza, Tomáš, Anička)
„ Všechno se mi líbilo, chůze ve tmě, vyhrabávání předmětů z písku i návštěva cukrárny“ (Nikolas)
„ Mně se nejvíce líbilo vyhrabávání starých předmětů. Přednáška i chůze tmou byla super“( Julie)


Čas nám však neuvěřitelně ubíhal a přiblížil se závěr naší výpravy. Protože všechny děti byly velice šikovné, obdržely Badatelský list. Pomyslnou třešničkou na dortu byla návštěva cukrárny, kterou čtvrťáci vzali doslova „ útokem “. A co říci závěrem? Pan Komenský by z nás měl určitě velkou radost. Vždyť se nám podařila naplnit jeho slova: „Škola hrou“. Těším se na společnou reflexi s dětmi, kdy každé z nich se pokusí vyjádřit své myšlenky, emoce, zážitky a dojmy z našeho výletu.
Děkuji mým žákům za příjemně strávený čas a těším se na další tajemnou výpravu.

                                třídní učitelka  Lenka Vernerová