Domů » Aktuality » Jak se rodí básníci

Jak se rodí básníci

Že trocha poezie nikoho nezabije a trochu prózy nikoho neohrozí, si spolu s Jiřím Suchým notují na Základní škole v Tlumačově tradičně každý školní rok.

V hodinách čtení a literární výchovy je v dětech přijatelnou a zábavnou formou pěstován vztah k poezii a próze. Vést děti od útlého věku k vnímání krásné literatury je mravenčí a soustavná práce. Zúročení se pak dočkáme tradičně v únoru, kdy probíhají na naší škole třídní kola recitační soutěže a jejich vítězové se sejdou ve školním kole, které skýtá možnost pro všechny zúčastněné. Recitátoři mohou ukázat svoji schopnost předat vybraný a naučený  text v osobitém pojetí, vyzkoušet si, zda-li osloví posluchače a zlomí trému. Na některých dětech byla vidět nervozita. Hlavně pohled těch nejmladších, druháčků, prozrazoval otázku: „Zvládnu to, obstojím?“ Všechny děti se svého úkolu ujaly s tím správným zápalem a porota neměla při svém rozhodování lehký úkol. A diváci? Mají možnost vidět své spolužáky při dokonalém soustředění a třeba i objevit v nich některé utajené vlastnosti, schopnosti, nadání.

Letošního školního kola 1. stupně se zúčastnilo 18 soutěžících ve dvou kategoriích .A kdo se umístil mezi nejlepšími?

1. kategorie :    1. místo Hana Rulfová, 2. místo Ilona Odložilová, 3. místo Lada Odložilová
2. kategorie:      1. místo Veronika  Gärtnerová,  2. místo Jan Slovák, 
                          3. místo  Anna   Jarošová  a  Tereza  Niedermertlová     
              
Do okresního kola v Otrokovicích postoupili: H.Rulfová, I.Odložilová, V.Gärtnerová a Jan Slovák.

Recitátoři byli za své výkony odměněni pěknými cenami a každý účastník si odnesl sladkou pozornost. Poděkování za příjemné odpoledne patří všem vyučujícím českého jazyka, kteří se snaží ve svých svěřencích pěstovat zájem o poezii, všem účinkujícím a také skvělému publiku.

                                                                             Lenka Vernerová