Domů » Aktuality » Školní akademie opět mile překvapila

Školní akademie opět mile překvapila

23. května 2019 se konala v místní základní škole v Tlumačově Jarní akademie.

Prostory velké moderní tělocvičny byly zaplněny do posledního místečka těmi, kteří přišli fandit a zatleskat našim dětem. V hledišti jsme mohli zahlédnout rodiče, prarodiče, ale i mnohé absolventy. Třídy 1. a 2. stupně,  oddělení školní družiny, předvedly svá taneční,  pohybová, hudební či komediální čísla pod vedením svých třídních učitelů, vychovatelů, asistentů. Děti navzdory trémě, kterou před zaplněným sálem jistě měly, podaly obdivuhodný výkon a předvedly svůj talent, u mnohých doposud pečlivě skrytý. Diváci měli možnost zhlédnout zábavné pásmo dětí 2. třídy, velkým překvapením bylo instrumentální vystoupení – sólová hra na kytaru a keyboard zástupců 4. třídy. Neméně zajímavé představení žáků 8. třídy dokázalo, že vážná hudba může krásně znít i při hře na roury. Skutečnost, že naše děti rády tančí, potvrdilo i vystoupení country tanců dětí 1. a 3. třídy. Do minulého století vrátily diváky nestárnoucí  melodie skupiny ABBA, které provázely taneční vystoupení 6. třídy. Oblíbenou kulturní činností dětí je samozřejmě i divadlo. Na letošní Akademii zaznělo v českém i anglickém jazyce. Mohli jsme se tu setkat tváří v tvář se samotným českým králem Karlem IV., naši planetu  navštívila i  okouzlující postavička Malého  prince, dozvěděli jsme se, co nás může potkat za nemilé překvapení na procházce jarním lesem. Veselá scénka 8. třídy vyjádřila vztah žáků k přírodním vědám.
Odcházející 9. třída se symbolicky rozloučila se spolužáky a učiteli netradiční polonézou. Zdařilý průběh Akademie zakončilo společné zpívání všech účastníků Akademie, píseň „Kolik je na větě……“ v dětech probudila silné emoce a téměř jim vehnala slzy do očí. A nejen jim. Krásná slova písně umocnil klavírní doprovod p. zástupkyně L. Jiruškové.
     Program letošní Jarní akademie byl skutečně velmi pestrý a podtržený příjemným průvodním slovem naší moderátorské dvojice K. Rulfové a R. Dvořáka. A nutno podotknout, že se tohoto úkolu zhostila na jedničku! Rodiče i ostatní návštěvníci mohli prostřednictvím jednotlivých zábavných čísel „nahlédnout“ pod pokličku našeho školního života.
     Děkujeme účinkujícím za pečlivě připravená kvalitní vystoupení, všem, kteří se podíleli na zajištění technického zázemí Akademie, a v neposlední řadě také kolegům, kteří dětem věnovali velkou část svého volného času. Velmi si toho vážíme.
                                                                           Lenka Vernerová