Domů » Aktuality » Výskyt pedikulózy (vši dětské)

Výskyt pedikulózy (vši dětské)

Vážení rodiče, ve škole se vyskytly vši (pedikulóza). Žádáme proto o každodenní důkladnou kontrolu hlav Vašich dětí.

 V případě, že u svého dítěte zjistíte vši či hnidy, je nutné je odstranit. Podle zákona o ochraně veřejného zdraví jsou nemocní povinni podrobit se léčení a zdržet se činnosti, která by vedla k dalšímu šíření infekčního onemocnění. Za splnění této povinnosti u nezletilých dětí odpovídají jejich rodiče.

Doporučení pro řešení situace naleznete zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/sdeleni-pro-rodice-k-zajisteni-lepsi-informovanosti-rodicu.