Domů » Aktuality » Postup při podezření na onemocnění dýchacích cest

Postup při podezření na onemocnění dýchacích cest

Dle manuálů MŠMT k ochraně zdraví plyne pro školu povinnost, aby o osobě podezřelé z onemocnění COVID-19 informovala spádovou hygienickou stanici. Mezi základní projevy patří teplota větší nebo rovná 37,3 °C, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu. Může se jednat o jakýkoliv z uvedených příznaků, který vznikl akutně.

Škola osobu podezřelou z onemocnění okamžitě izoluje, žáka předá zákonným zástupcům, kteří bezodkladně kontaktují ošetřujícího lékaře ke stanovení diagnostického závěru. Hygienická stanice ověří, zda zákonný zástupce dítěte lékaře zkontaktoval. Pro návrat ke vzdělávání je nutný lékařský posudek (v příloze) pro znovupřijetí dítěte do školy. Tento posudek je nutný pro znovupřijetí dítěte ke vzdělávání i v případě, že bylo vzdělávání přerušeno z důvodu příznaků zjištěných zákonnými zástupci doma.