Domů » Aktuality » O hodnocení na konci školního roku 2019-2020

O hodnocení na konci školního roku 2019-2020

Vážení rodiče, milí žáci, se závěrem školního roku přichází tradiční hodnocení žáků prostřednictvím vysvědčení. V tomto pololetí jsme se však ocitli ve velmi netradiční situaci – převážnou část pololetí strávili žáci mimo školu na distančním vzdělávání – a tím pádem bylo i k hodnocení přistoupeno trochu jiným způsobem. Berte, prosím, tento fakt při prohlížení vysvědčení v potaz. Výsledky nepodceňujte, ale ani nepřeceňujte.

Standartní klasifikace žáků probíhala pouze v únoru a polovině března. Po následné období distančního vzdělávání měly známky spíše motivační charakter: Pokud se někdo snažil, odevzdával úkoly, aktivně se účastnil videokonferencí apod., mohl dostat jedničku, naopak žáci, kteří se aktivit neúčastnili, zapojovali se málo nebo se škole za celou dobu neozvali, nedostali jedničku, ale ani pětku.

Věříme, že není potřeba za neaktivitu nikoho trestat, mohlo k ní vést široké spektrum důvodů od problémů s technikou po náročné zvládání nečekané situace pandemie. Přesto bychom rádi upozornili na rizika spojená s pasivitou některých žáků – téměř čtyřměsíční výpadek ze školních povinností je s velkou pravděpodobností může dohnat v následujícím školním roce, přestože se na vysvědčení nijak neprojevil. Pokud je to případ váš/vašeho dítěte, nepanikařte, ale zkuste udělat vše pro to, aby k potížím v příštím školním roce nedošlo. Můžete využít část prázdnin k opakování či dohnání učiva, učebnice mají žáci k dispozici. Můžete požádat o radu či pomoc pedagogy školy, metodičku prevence nebo školní psycholožku. Rádi vám podáme pomocnou ruku.

Nezapomeňte, že nejhůře se řeší problémy, o kterých nikdo neví. A čím dříve se řeší, tím dříve se vyřeší.

Přeji vám co nejméně problémů, co nejvíce úspěšných řešení a pohodové prožití léta!

Školní psycholožka, Mgr. Lucie Miškóciová