Domů » Aktuality » Výlet ŠD do Rymic

Výlet ŠD do Rymic

Školní družina zorganizovala v rámci projektového dne mimo školu naučný výlet do obecní knihovny a skanzenu v obci Rymice u Holešova.

Po příjezdu do Rymic jsme navštívili obecní knihovnu, kde na nás čekal pan Jan Pospíšil, místní kronikář a numizmatik, který provedl poučný a zajímavý výklad o významu, vzniku a vývoji peněz. V průběhu přednášky se žáci mohli prakticky seznámit se sbírkou nejrůznějších bankovek a mincí. V rámci knihovny si mohli žáci prohlédnout a prolistovat knížky, které pro ně byly nové a zajímavé. Druhá polovina našeho výletu se týkala prohlídky Skanzenu Rymice. Žáky zaujal soubor lidových staveb východní Hané. Všechny domy v areálu jsou postaveny tradiční technologií dřevěného srubu opatřeného hliněnou omítkou, nebo z nepálených cihel. Střechy mají krytinu ze slaměných došků. Žáci viděli také dílnu vesnického sedláře a starou kovárnu s výhní a kovářským nářadím. Z blízkých Bořenovic byl do Rymic přenesen větrný mlýn německého typu, jehož ramena je možno nastavovat podle směru větru otáčením celého objektu na nosné konstrukci zvané beran, což žáky nejvíce upoutalo z celého areálu.

Návštěva knihovny spolu s přednáškou Dějiny peněz vysvětlila žákům význam peněz – bankovek a mincí, které používáme při placení. Žáci se dozvěděli, co to vlastně peníze jsou, jaký mají význam jako platidlo v životě člověka a jaký byl jejich vývoj spolu s praktickými ukázkami mincí a bankovek. Návštěva skanzenu – vesnických stavení představila žákům způsob bydlení a hospodaření v tomto regionu Moravy v posledních dvou staletích.